SHANGHAI TOPS GROUP CO., LTD

21 İllik İstehsalat Təcrübəsi

Maye qarışdırıcı

  • Maye qarışdırıcı

    Maye qarışdırıcı

    Giriş Maye qarışdırıcı maye və bərk məhsulların müxtəlif özlülüklərini aşağı sürətlə qarışdırmaq, yüksək dispersiya etmək, həll etmək və qarışdırmaq üçündür.Maşın əczaçılıq emulsifikasiyası üçün uyğundur.Kosmetik və incə kimyəvi məhsullar, xüsusən də yüksək matriks özlülüyünə və bərk tərkibə malik olanlar.Quruluş: əsas emulqasiya qazanı, su qabı, yağ qabı və işçi çərçivədən ibarətdir.İş prinsipi Mühərrik üçbucaq təkərini hərəkətə gətirmək üçün sürücü komponenti kimi çıxış edir...