SHANGHAI TOPS GROUP CO., LTD

21 İllik İstehsalat Təcrübəsi

Qarışdırma sistemindən istifadə zamanı təhlükəsizlik mərhələləri

Qarışdırma sistemindən istifadə zamanı təhlükəsizlik mərhələləri1

Bir qarışdırma sistemindən istifadə etmək üçün aşağıdakı addımlar:

1. Təhlükəsiz və sabit uzunmüddətli əməliyyat üçün”Yüksək Səmərəli Agitator”quraşdırılmalı və düzgün istifadə edilməlidir.

Qarışdırma sistemindən istifadə zamanı təhlükəsizlik mərhələləri2

2. Quraşdırmanı həyata keçirmək üçün şəxs/operator lazımi etimadnaməyə malik olmalı və maşın və avadanlıqların quraşdırılması ilə bağlı yaxşı məlumatlı olmalıdır.

Qarışdırma sistemindən istifadə zamanı təhlükəsizlik mərhələləri3

3. Yüksək səmərəli mikser üzərində quraşdırma a-dan çox olmamaqla dik olmalıdır5 dərəcə şaquli sapma.

Qarışdırma sistemindən istifadə zamanı təhlükəsizlik mərhələləri4

4. Səmərəli qarışdırma mexanizmindən istifadə etməklə bərk və yüksək özlülüklü mayeləri qarışdırmaq qəti qadağandır.

Qarışdırma sistemindən istifadə zamanı təhlükəsizlik mərhələləri5

5. Mühərrik və yastıq aşağı temperaturda işləyə bilməz75°C.

Qarışdırma sistemindən istifadə zamanı təhlükəsizlik mərhələləri6

6. Yadda saxla ki, olmadansürtkü yağları, mühərriklər, podşipniklər,sürət qutularıyaxşı işləyə bilmir.

Qarışdırma sistemindən istifadə zamanı təhlükəsizlik mərhələləri7

7. Bu üsul əyilmə və ya təhrifə istinad edərək, qarışdırıcı şaftın və bıçağın işləməsinin qarşısını alır.Milin və ya bıçağın əyildiyi aşkar edildikdə, o, dərhal emal edilmək və ya dəyişdirilmək üçün dayandırılmalıdır.

Qarışdırma sistemindən istifadə zamanı təhlükəsizlik mərhələləri8

8. Bu proses mikser şaftının zədələnməsinin qarşısını almaq üçündür;səmərəli qarışdırma sistemlərinin istifadə zamanı reaksiya çəninə daxil olması qəti qadağandır.

Qarışdırma sistemindən istifadə zamanı təhlükəsizlik mərhələləri9

9. Kiminsə təmizləmə və ya texniki qulluq üçün reaksiya kamerasına daxil olması lazımdırsa, mühərrikin gücü söndürülməli və asılmalıdır.

Hər zaman yadında saxla“Bağlamayın”çənlərin əl ilə təmizlənməsi və texniki qulluq işləri aparılarkən reaksiya çəninin xaricində işləyən xüsusi bir şəxsin olması lazım olduğu halda xəbərdarlıq işarəsi.

Qarışdırma sistemindən istifadə zamanı təhlükəsizlik mərhələləri10

10. Qarışdırma sisteminin effektiv işləməsi:

Qarışdırma sistemindən istifadə zamanı təhlükəsizlik mərhələləri11

Nəhayət, Əgərçöküntülər, çirkləndiricilər, vədağıntıreaksiya çəninin dibində görünsə, mikserin təhlükəsiz işləməsini təmin etməlisiniz, onu tez dayandırmaq və əl ilə və ya təmiz su ilə təmizləmək lazımdır.


Göndərmə vaxtı: 14 avqust 2023-cü il