SHANGHAI TOPS GROUP CO., LTD

21 İllik İstehsalat Təcrübəsi

İki Başlı Burnu Doldurucunun əsas funksiyası və məqsədi nədir?

Baş Burnu Doldurucu1

İki başlı şnek doldurucusuqablaşdırma sektorunda tez-tez paylama məqsədləri və toz və ya dənəvər materialları qablara doldurmaq üçün istifadə olunan bir doldurma maşını növüdür.butulkalar,orhətta bankalar.Onun fəaliyyəti bir neçə əsas komponentdən ibarətdir:

Burnu doldurma sistemi:

Baş Burnu Doldurucu2İki başlı şnek doldurucusuiki burgu və ya vint mexanizmindən istifadə edərək məhsulu nəql edir və paylayır.Mühərrik, silindrik bir boru içərisində fırlanan hər bir burgu hərəkətə gətirir və məhsulu ondan qabağa itələyir.

Bunker və məhsulun qidalanması:

Baş Burnu Doldurucu 3

Bu maşında iki bunker var.Hər məhsul üçün bir ədəd doldurulmalıdır.Bunkerlər məhsulun davamlı və davamlı olaraq şneklərə çatdırılmasını təmin edərək, fasiləsiz doldurmağa imkan verir.

Məhsulun paylanması və ölçülməsi:

Baş Burnu Doldurucu 3

Şneklər məhsulu bunkerlərdən çəkir və fırlanan zaman onu doldurma sahəsinə çatdırır.Şneklərin hündürlüyü fırlanma başına paylanan məhsulun həcmini müəyyən edir.Bu sistem məhsulun dəqiq ölçülməsinə imkan verir, nəticədə dəqiq doldurma olur.

Doldurma nəzarəti:

Baş Burnu Doldurucu 4

Qoşa başlı şnek doldurucusudoldurulmasına nəzarəti təmin edir.Doldurma sürətinə nəzarət etmək və hər bir konteynerdə malların tələb olunan çəkisinə və ya həcminə çatmaq üçün burguların sürəti və fırlanması ölçülə bilər.Bu nəzarət doldurulma nəticələrinin ardıcıl və təkrarlanmasını təmin edir.

İkiqat doldurma başlıqları:

Baş Burnu Doldurucu5

“Şnek doldurucunun ikibaşlı quruluşu” səmərəliliyi və məhsuldarlığı artırır.İki konteyner eyni vaxtda doldurula bilər, bu da ümumi doldurma müddətini azaldır və istehsalı yaxşılaşdırır.Böyük miqdarda əşyaların yığılması üçün çox faydalıdır.

Doldurma Dəqiqliyi və Ardıcıllığı:

Burnu doldurucu konteynerin dəqiq doldurulmasına imkan verir.Birləşməsidəqiq ölçmə, doldurma prosesinə nəzarət,ikili doldurma başlıqlarıdoldurma çəkilərində və ya həcmlərindəki dalğalanmaları azaldır, ardıcıl və vahid qablaşdırma ilə nəticələnir.

Sürətli keçid:

Baş Burnu Doldurucu 6

İki başlı şnek doldurucusutez və asan məhsul və ya konteyner ölçüsü dəyişiklikləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.Bunkerlər və şneklər sadəcə çıxarıla və dəyişdirilə bilər və müxtəlif doldurma ehtiyaclarını ödəmək üçün maşın parametrləri dəyişdirilə bilər.

Qablaşdırma xətləri ilə inteqrasiya:

Baş Burnu Doldurucu7Qoşa başlı şnek doldurucusukimi digər avadanlıqlarla tandemdə işləyən qablaşdırma xətlərinə rəvan şəkildə daxil edilə bilərkonveyer lentləri, qapaq maşınları, vəmöhürləmə maşınları.Bu əlaqə sürətli və davamlı qablaşdırma əməliyyatlarına imkan verir.

“Əkiz başlı şnek doldurucu qabiliyyəti”toz və ya dənəvər materialların qablara dəqiq və tez yüklənməsinə imkan verir.Onun tutumu eyni anda iki konteyneri doldurmaqdır.Dəqiq ölçmə və nəzarət ilə birləşdirilərək, məhsuldarlıq və dəqiqliyin onun üçün ən vacib olduğu yüksək sürətli qablaşdırma xətləri üçün əla seçimdir.


Göndərmə vaxtı: 27 iyun 2023-cü il